Mirosław
Kofta

Profesor psychologii, Uniwersytet Warszawski (od 1973 do teraz). Psycholog społeczny. Prowadzi badania nad motywem kontroli (m.in. wyuczoną bezradnością), stereotypami i uprzedzeniami, antysemityzmem, dehumanizacją, myśleniem spiskowym. Autor monografii “Samokontrola a emocje” (PWN 1979), współautor “Psychologii Okrągłego Stołu” (Smak Słowa, 2019) oraz artykułów m.in. w „Journal of Experimental Psychology: General”, „ Journal of Personality and Social Psychology”, „Journal of Social Issues”. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Instytutu Studiów Społecznych ISS UW i jego pierwszy dyrektor (obecnie: przewodniczący Rady Naukowej ISS). Kierownik Katedry Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii UW (1996-2008). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2010-2012). Wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2015).

Sprawdź w programie