Małgorzata
Kossowska

Psycholog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Center for Social Cognitive Studies w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka ponad 80 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorka i współautorka ośmiu książek poświęconych poznaniu społecznemu. Bada procesy (poznawcze, motywacyjne) leżące u podłoża złożonych zjawisk społecznych (radykalnych przekonań ideologicznych, uprzedzeń i konfliktów społecznych). Identyfikuje czynniki sprzyjające zamkniętości umysłowej, sztywności i niezmienności poglądów. Laureatka licznych nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody im. Tadeusza Tomaszewskiego za najlepszą publikację psychologiczną, medalu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej za całokształt osiągnięć naukowych i nagrody „Laur Jagielloński”. Stypendystka programu „Zostańcie z nami” organizowanego przez tygodnik „Polityka" (2001). W latach 2008-2012 dyrektor Instytutu Psychologii UJ, prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ w latach 2012-2020, prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (2008-2014), członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Od 2012 r. prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Członek Rady Narodowego Centrum Nauki od 2012 r, a od 2018 roku przewodnicząca Rady.

Sprawdź w programie